logovdbaan 

                                         Print deze pagina   

 

 

 

 

 

 

 

 

BTW-Ouderdomsverklaring

 

Ondergetekende (1)

 

Hr. / mevr :    .

Wonende / gevestigd:     .

Postcode:      .           Plaats:           .

 

 

Verklaart

Dat het gebouw gelegen aan (2):           .

Te:      .

Waarvan ondergetekende (3):     .

 

Ouder is dan twee jaar en hoofdzakelijk particulier wordt bewoond (4):        .

 

 

Het werk wordt uigevoerd door (5)

Naambedrijf:            Schildersbedrijf A.J.v.d.Baan

Adres:                                    Hagemanswei 56              

Postcode:6843 XN  Plaats:           Arnhem

 

 

Datum:   /   /      Handtekening opdrachtgever, . .

 

 

 

 

 

(1) Naam, adres en aanduiding van de opdrachtgever (particulier, woningcorporatie, vereniging van

eigenaren enz.

(2) Adres van het object

(3) Juiste hoedanigheid: eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, beheerder e.d.

(4) Bepalend voor de ouderdom is de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de

gemeentelijke administratie ingevolge de Wet waardering onroerende zaken. In de praktijk wordt

de ouderdom bepaald door het eerste feitelijke gebruik te herleiden uit eigendomspapieren,

huurcontract, kadaster.

(5) Identiteit en adres van de ondernemer in het schilders- en stucadoorsbedrijf.

De Belastingdienst eist dat in gevallen van het lage tarief in de administratie van de ondernemer

in het Schilders- en Stucadoorsbedrijf een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever

inzake de ouderdom van de woning voorkomt.