Als het schilderen gewoon goed

moet worden gedaan